#302

4.5.17

stars_006


ClothesKITJA - Dina Dress WHITE (KITJAUber

Hair: [taketomi] - Jessica  [taketomi]

 Shoes: REIGN.- RIBBON FLIP FLOPS (REIGNFaMESHed

Accesories: Nana - Kind Panda Bag [Crown Hunt]  *sponsor* Nana
*{( konpeitou )}* oriduru - BENTO piercing *{( konpeitou )}*

Tattoo: AsteroidBox. My Body - Bottom // Double Knee Scrapes Gacha (AsteroidBoxThe Gacha Garden


stars_012


You Might Also Like

0 comentarios

Blog Archive